IoPT Opstellingen

‘Je lijf weet wat je hoofd vergeet!’ 

Wat is IoPT?

Een IoPT opstelling laat snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is van je gedrag en helpt om verborgen verbanden te gaan zien. 

IoPT staat voor Identiteitsgerichte psychotraumatheorie die ook wel het ‘Opstellen van het verlangen’ of een ‘Methode voor zelfontmoeting’ wordt genoemd. De methodiek is ontstaan vanuit de traditionele Familieopstellingen van Bert Hellinger waarbij IoPT juist de nadruk legt op de ontwikkeling van de eigen identiteit en niet op het familiesysteem.

 

IoPT, wat heb ik eraan?

Vaak spelen er onbewuste patronen bij jezelf. Met behulp van een IoPT opstelling kan het onbewuste deel bewust worden. Zo kan je eerder je patronen herkennen en kan er ruimte komen om anders te handelen. Dat maakt je vaak milder over jezelf en naar anderen toe.

Een IoPT opstelling

‘Opstellingen van het verlangen’ is een methode (ontwikkeld door Franz Ruppert, een Duitse psychotherapeut) die kan helpen om de mogelijke oorzaken van relatieconflicten, psychische problemen (zoals somberheid, slaapproblemen en eenzaamheid) en lichamelijke klachten (zoals gespannenheid en pijn) beter te begrijpen. IoPT-opstellingen helpen je bewust te worden van datgene wat verdrongen is naar het onbewuste en ook de oorzaken van je problemen beter te begrijpen. Door dat te erkennen en geblokkeerde gevoelens tot uiting te laten komen, kan datgene wat geblokkeerd was, weer gevoeld en geïntegreerd worden in je leven. Op deze wijze kan een traumatische ervaring verwerkt worden.

 

Hoe verloopt een opstelling?

De IoPT- opstelling begint met het formuleren van je intentie, verlangen of vraag. Deze zin/vraag schrijf je op. Vervolgens kies je het belangrijkste woord uit de intentie en daarmee ga je aan de slag.

 

In een IoPT-groeps opstelling wordt met zogeheten resonanten gewerkt. Een resonant* is iemand die in de ruimte een plek zoekt en een woord of element uit je intentie, verlangen of vraag representeert. Zij of hij vertegenwoordigt zo een deel van jouw psyche wat een gezond deel, een traumadeel of een overlevingsdeel zou kunnen zijn (zie hieronder de uitleg daarvan*). Op deze gekozen plek vertelt de resonant vervolgens wat zij of hij ervaart. Het resonant zijn vind ik zelf heel bijzonder omdat dit ook vaak raakvlakken heeft met een eigen thema.

Indien in een IoPT- opstelling in een 1-op-1 situatie wordt gewerkt vertegenwoordigen velletjes papier deze delen*. Vervolgens ga jijzelf of je begeleider op een velletje papier staan en dan kun je weergeven wat er dan opkomt en ervaren wordt.

 

*Resonant

Het bijzondere is dat een resonant toegang blijkt te krijgen tot de gevoelens, beelden en ervaringen van degene die zij of hij representeert. Dit fenomeen laat zich tot op heden niet echt verklaren.

Via een resonant kan de onderliggende dynamiek van je eigen onbewuste patronen en handelen zichtbaar. Door herkenning van deze dynamiek is verandering mogelijk.

 

Wat levert een IoPT opstelling op?

Een IoPT opstelling laat je anders naar jezelf, een situatie en/of een probleem kijken. In eerste instantie weet je namelijk niet wat de dynamiek van een systeem met je doet, totdat jij je er door een opstelling bewust van wordt. Toch lukt het niet iedereen er woorden aan te geven doordat een verandering vaak op onbewust niveau plaatsvindt.

Een opstelling is geen quick fix, maar het kan wel inzichten geven. Alles wat duidelijk geworden is, heeft tijd nodig om het te verwerken. Dat kan soms dagen duren.

 

Voorbeeldvragen

De door jou geformuleerde intentie of heeft alles in zich wat op dat moment naar boven wil komen.

Vragen die kunnen helpen om je verlangen (je intentie) te formuleren:

 • Hoe wil ik leven? (bv ‘Ik wil meer in harmonie leven’ of ‘Waar komt mijn interne strijd vandaan?’)
 • Wat wil ik bereiken met deze IoPT opstelling?

Eén van de belangrijkste vragen die bij velen naar boven komt is:

 • Wie ben ik?
 • Leef ik zoals ik wil?
 • Heb ik bestaansrecht?

De vraag naar de eigen identiteit en autonomie (de eigen wil) zijn vaak van essentieel belang om je gelukkiger te voelen. Ook willen velen weten hoe traumatische ervaringen doorwerken in je leven. Dat kan naar voren komen in vragen of intenties als:

 • Waarom werkt mijn relatie niet?
 • Wat heeft mijn lijf mij te vertellen?
 • Ik wil me weer rust ervaren.

NIEUWSGIERIG? Zelf ervaren?

Om echt ‘te weten’ wat een IoPT opstelling voor je kan doen, kun je die het beste zelf ervaren. Ik organiseer één keer in de maand op zondag een (groeps)opstellingsmiddag met resonanten. Tijdens kinder- en jongerencoaching komt IoPT ook aan bod.

Wil je meer weten? Neem contact met me op via hallo@louiseoldeman.com of bel me op 0642486162. Ik beantwoord je vragen graag!

Benieuwd waarom ik doe wat ik doe? Dat lees je hier!

Meer over de verschillende delen

Trauma is een complex begrip. Je kunt het van buitenaf niet zien omdat het een innerlijk en onbewust proces is. Kort gezegd: wanneer je een traumatische ervaring meemaakt, verdwijnt je gezonde deel, dat wil zeggen: met je bewustzijn verleg je de focus en ga je uit de realiteit omdat er automatisch een oerinstinct in beweging wordt gezet, namelijk het overleven. Dit oerinstinct brengt je in de modus van het overlevingsdeel: je gaat er alles aan doen om de situatie te overleven.

Het ‘overleven’ kun je op drie manieren doen:

 • vluchten
 • vechten
 • bevriezen

Wat je op dat moment moet afsplitsen, zijn je gevoelens en fysieke gewaarwordingen die bij de traumatische ervaring horen. Dit kunnen angst, paniek, woede, trillen, hartkloppingen, enz zijn. Dit is het traumadeel. Deze gevoelens kunnen op dat moment niet gevoeld worden omdat je in de overlevingsstand staat. (Dit alles gebeurt in een split second.)

Kenmerken van een gezonde psyche

 • Het vermogen zich open te stellen voor de realiteit
 • Het vermogen gevoelens reëel te ervaren
 • Plezier in spelen, leren en werken
 • Gefundeerd vertrouwen in andere mensen
 • Het vermogen emotionele relaties aan te gaan
 • Volwassen en gezonde omgang met seksualiteit
 • Zelfaanvaarding en zelfliefde
 • Bereidheid te reflecteren op het eigen handelen
 • Bereidheid passende verantwoordelijkheid te nemen
 • Waarheid en helderheid willen
 • Constructieve oplossingen voor problemen

ANDEREN OVER LOUISE:

'Voor de eerste keer heb ik onder de begeleiding van Louise een IoPT opstelling gedaan. Het weekend daarvoor had ik een vervelende interactie met iemand gehad waar ik graag meer inzicht over wilde. Tijdens de opstelling voelde Louise haarfijn aan wanneer ik nog iets dieper kon gaan en stelde hierin de juiste vragen om echt mijn gevoel te laten spreken. De opstelling vond ik heel erg bijzonder. In korte tijd maakte ik een 'reis door mijn leven'. Van 6 jarig meisje tot de vrouw die ik nu ben. Ik voelde het traumadeel, het overlevingsdeel en het gezonde volwassen deel in mezelf. Door bewust stil te staan bij deze drie delen in mezelf merk ik dat ik deze in mijn leven nu sneller kan herkennen. Vanuit dit bewustzijn kan ik dan stil staan bij wat mijn innerlijk kind eigenlijk écht nodig heeft en vanuit daar handelen vanuit mijn gezonde volwassen deel. Dit is iets wat ik meeneem uit deze sessie. Ik kijk ernaar uit om dat aangekeken deel dieper te integreren. Mijn ervaring met de werkwijze van Louise is dat mijn eigen gevoel en lijf leidend zijn. 'Eigen-wijsheid' heb ik haar eens horen zeggen. Iets wat ik niet alleen mezelf maar iedereen gun om meer mee in contact te staan. In dit proces is Louise een hele kundige en liefdevolle begeleider die ik van harte aanraad.'
Talin van Wijck
'Louise is een opsteller met tact, een groot invoelend vermogen en beschikt daarbij ook over de nodige humor. Dat maakt dat je je meteen op je gemak voelt. Ze navigeert in de sessies aan de hand van een intentie, die je bij aanvang formuleert. En tijdens de opstelling voelt ze heel subtiel in op de energie die loskomt om een veilige omgeving te creëren. Ze blijft daarbij heel goed buiten de persoonlijke ervaring van de cliënt (vult niks in) en stelt met name verdiepingsvragen. Hierdoor kwamen op een lichte, zelfs speelse manier, mijn thema’s en belastende emoties vrij terwijl er diepe stukken werden aangeraakt en wakker geschud. Dankzij de kundige begeleiding en zorgvuldige afronding van de sessie, viel alles heel natuurlijk en snel op z’n plek. In de avonden na de opstelling droomde ik veel. Diverse lagen passeerden nogmaals de revue en werden in mijn energetisch ladekastje geordend opgeborgen. Dank Louise! Het is een feestje om met je te werken.'
Nicole Tulfer
48 jaar
'Louise begeleidt opstellingen helder, doortastend en uitnodigend, prikkelend. Met haar directe en doortastende manier van werken weet je zeker dat je met haar de (verrassende) inzichten kunt verkrijgen waar je naar op zoek bent terwijl je voelt dat dit altijd een eigen keuze is.'
Willemijn Thiel
46 jaar

Aangesloten bij: