IoPT Opstellingen

‘Je lijft weet wat je hoofd vergeet!’ 

Wat is IoPT?

IoPT staat voor Identiteitsgerichte psychotraumatheorie die ook wel het ‘Opstellen van het verlangen’ of een ‘Methode voor zelfontmoeting’ wordt genoemd. De methodiek is ontstaan vanuit de traditionele Familieopstellingen van Bert Hellinger, maar waarbij IoPT juist de nadruk legt op de ontwikkeling van de eigen identiteit en niet op het familiesysteem. De IoPT- opstelling begint daarom met het formuleren van je intentie of verlangen.

WAT IS JE VERLANGEN?

Vragen die kunnen helpen om je verlangen (je intentie) te formuleren:

 • Wat is mijn doel in het leven?
 • Wat wil ik bereiken met deze opstelling?
 • Wat is mijn volgende stap?

Eén van de belangrijkste vragen die we in de loop van ons leven blijven stellen, is de betekenis van ons bestaan. Wie ben ik? Leef ik zoals ik wil? De vraag naar de eigen identiteit en de eigen wil zijn vaak van cruciaal belang. Wat beïnvloedt of verhindert mijn identiteitsontwikkeling? Welke rol spelen traumatische (hechtings)ervaringen in mijn leven. Dat kan naar voren komen in vragen of intenties als: ‘Waarom werkt mijn relatie niet’ of ‘Wat heeft mijn lijf mij te vertellen?’ of ‘Ik wil me weer rustig voelen’.

‘Opstellingen van het verlangen’ is een methode (ontwikkeld door Franz Ruppert, een Duitse psychotherapeut) die kan helpen om de mogelijke oorzaken van relatieconflicten, psychische problemen en lichamelijke klachten beter te begrijpen. IoPT-opstellingen helpen je bewust te worden van datgene wat verdrongen is naar het onbewuste. Door dat te erkennen en geblokkeerde gevoelens tot uiting te laten komen, kan datgene wat geblokkeerd was, weer gevoeld en geïntegreerd worden. Op deze wijze kan een traumatische ervaring verwerkt worden.

Trauma is een complex begrip. Je kunt het van buitenaf niet zien omdat het een innerlijk en onbewust proces is. Kort gezegd: wanneer je een traumatische ervaring meemaakt, verdwijnt je gezonde deel, dat wil zeggen: met je bewustzijn verleg je de focus en ga je uit de realiteit omdat er automatisch een oerinstinct in beweging wordt gezet, namelijk het overleven. Dit oerinstinct brengt je in de modus van het overlevingsdeel: je gaat er alles aan doen om de situatie te overleven.

Het ‘overleven’ kun je op drie manieren doen:

 • vluchten
 • vechten
 • bevriezen

Wat je op dat moment moet afsplitsen, zijn je gevoelens en fysieke gewaarwordingen die bij de traumatische ervaring horen. Dit kunnen angst, paniek, woede, trillen, hartkloppingen, enz zijn. Dit is het traumadeel. Deze gevoelens kunnen op dat moment niet gevoeld worden omdat je in de overlevingsstand staat. (Dit alles gebeurt in een split second.)

Kenmerken van een gezonde psyche

 • Het vermogen zich open te stellen voor de realiteit
 • Het vermogen gevoelen reëel te ervaren
 • Plezier in spelen, leren en werken
 • Gefundeerd vertrouwen in andere mensen
 • Het vermogen emotionele relaties aan te gaan
 • Volwassen en gezonde omgang met seksualiteit
 • Zelfaanvaarding en zelfliefde
 • Bereidheid te reflecteren op het eigen handelen
 • Bereidheid passende verantwoordelijkheid te nemen
 • Waarheid en helderheid willen
 • Constructieve oplossingen voor problemen

ANDEREN OVER LOUISE:

'Voor de eerste keer heb ik onder de begeleiding van Louise een IoPT opstelling gedaan. Het weekend daarvoor had ik een vervelende interactie met iemand gehad waar ik graag meer inzicht over wilde. Tijdens de opstelling voelde Louise haarfijn aan wanneer ik nog iets dieper kon gaan en stelde hierin de juiste vragen om echt mijn gevoel te laten spreken. De opstelling vond ik heel erg bijzonder. In korte tijd maakte ik een 'reis door mijn leven'. Van 6 jarig meisje tot de vrouw die ik nu ben. Ik voelde het traumadeel, het overlevingsdeel en het gezonde volwassen deel in mezelf. Door bewust stil te staan bij deze drie delen in mezelf merk ik dat ik deze in mijn leven nu sneller kan herkennen. Vanuit dit bewustzijn kan ik dan stil staan bij wat mijn innerlijk kind eigenlijk écht nodig heeft en vanuit daar handelen vanuit mijn gezonde volwassen deel. Dit is iets wat ik meeneem uit deze sessie. Ik kijk ernaar uit om dat aangekeken deel dieper te integreren. Mijn ervaring met de werkwijze van Louise is dat mijn eigen gevoel en lijf leidend zijn. 'Eigen-wijsheid' heb ik haar eens horen zeggen. Iets wat ik niet alleen mezelf maar iedereen gun om meer mee in contact te staan. In dit proces is Louise een hele kundige en liefdevolle begeleider die ik van harte aanraad.'
Talin van Wijck
'Louise is een opsteller met tact, een groot invoelend vermogen en beschikt daarbij ook over de nodige humor. Dat maakt dat je je meteen op je gemak voelt. Ze navigeert in de sessies aan de hand van een intentie, die je bij aanvang formuleert. En tijdens de opstelling voelt ze heel subtiel in op de energie die loskomt om een veilige omgeving te creëren. Ze blijft daarbij heel goed buiten de persoonlijke ervaring van de cliënt (vult niks in) en stelt met name verdiepingsvragen. Hierdoor kwamen op een lichte, zelfs speelse manier, mijn thema’s en belastende emoties vrij terwijl er diepe stukken werden aangeraakt en wakker geschud. Dankzij de kundige begeleiding en zorgvuldige afronding van de sessie, viel alles heel natuurlijk en snel op z’n plek. In de avonden na de opstelling droomde ik veel. Diverse lagen passeerden nogmaals de revue en werden in mijn energetisch ladekastje geordend opgeborgen. Dank Louise! Het is een feestje om met je te werken.'
Nicole Tulfer
48 jaar
'Louise begeleidt opstellingen helder, doortastend en uitnodigend, prikkelend. Met haar directe en doortastende manier van werken weet je zeker dat je met haar de (verrassende) inzichten kunt verkrijgen waar je naar op zoek bent terwijl je voelt dat dit altijd een eigen keuze is.'
Willemijn Thiel
46 jaar